Saltar la navegación

 

CONCEPTOS BASICOS

Pregunta

1. En que edificio de CASTRO e ALONSO se percibe con máis claridade o esquema compositivo que diferencia VERTICAL e HORIZONTAL ?

              Edificio CURBERA                                  Edificio CRESPO                       Real Club NAUTICO

Respuestas

Edificio CURBERA

Real Clube NAUTICO

Edificio CRESPO

Retroalimentación

Pregunta

2. Nas fachadas dos edificios de ALBERTO BALTAR utilízase a liña como elemento que define o borde do balcón. De que tipo de liña estamos a falar ?

                                                Edficio de Vivendas na r/ Maria Berdiales . Vigo

Respuestas

Liña RECTA e CURVA

Liña QUEBRADA

Liña MIXTILINEA

Retroalimentación

Pregunta

3. Na imaxe adxunta dun detalle de "Gladys" obra de ARTURO FRAGA, os centros das circunfernencias sitúanse todos a mesma distancia de AB e sobre unha recta, que se chama ?

Respuestas

1. BISECTRIZ

2. MEDIATRIZ

3. DIRECTRIZ

Retroalimentación

Pregunta

4. A xunta ( ou fisura ) na "Igrexa das Neves" de PEPE BAR, defínese por unha recta que divide ao ángulo recto en dúas partes iguais. Saberías como chamar a esa recta ?

Respuestas

1. LIÑA DIVISORIA

2. MEDIATRIZ

3. BISECTRIZ

Retroalimentación

Pregunta

5. Na baranda da escaleira do "Edificio Derby" de DESIDERIO PERNAS, atopamos dous ángulos distintos ( alfa e Beta ). En base as súas características como os denominarias ?

 

Respuestas

1. OPOSTOS E IGUAIS

2. SUPLEMENTARIOS E ADXACENTES

3. PERPENDICULARES

Retroalimentación

Volta a AUTOAVALIACION