Saltar la navegación

 

POLIGONOS

1. Partindo da planta da "Igrexa da Nosa Sra. Neves" de PEPE BAR, intenta diferenciar os seguintes tipos de triángulos en base aos seus lados.

  

Habilitar JavaScript

 

2. Na "Igrexa dos Picos"  de ROMAN, RUIZ-CASTILLO e URGOITI, e partindo dos triángulos sinalados, clasificaos en base aos seus ángulos.

 

 

 

Habilitar JavaScript

 

3. Diferenciar o cuadrado e o rectángulo é doado, pero... poderías diferencialos do resto dos cuadriláteros, rectángulo, rombo, romboide ou trapecio ?. Proba


    

Habilitar JavaScript

 

4. Os Polígonos poden ser regulares ou irregulares, inscritos en circunferencias, etc. Agora entón, con que polígonos relacionarías as imaxes ?

 

Habilitar JavaScript

Volta a AUTOAVALIACION